• Mevcut iş bağlantılarını korumak ve geliştirmek
• Yeni iş bağlantıları kurmak
• Marka değeri ve sektörel bilinirliği yükseltmek
• Yeni ocak, ürün, teknoloji ve hizmetleri tanıtmak
• Uluslararası network oluşturarak ihracatı arttırmak