23. Marble Events Programme

 

The 23rd Marble Izmir- being held concurrently with the International Natural Stone and Technologies Fair between 20- 25 March 2017,

IV. International Stone Congress starts at İzmir Architecture Center for the first two days.

Further information about the program can be obtained on : http://www.uluslararasitaskongresi.com/akademik-program

The program of congress and  activity at Fuar Izmir during 22-23-24-25 March :
 

22  mart / march
 

11.00 Yer / Place: fuarizmir
Marble-2017 Açılış / Opening


SEKTÖR SOHBETLERİ
13.00-15.30 Sector Session
Ali ŞAYAKÇI
Moderatör / Moderator    
Peter Becker / Stone-Ideas, Brian Gurteen / Naturstein Magazine,
Anil Taneja / Litos Magazine, Stephan Heyert / Akemi B Holü Seminer Salonu / B Hall


Faruk ÇALAPKULU
15.00-15.30 Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
“Doğaltaş Sektörü Nereye Koşuyor?”
“Where is the Natural Stone Sector Running?
C Holü Seminer Salonu / C Hall
 
 
PANEL

 

15.30-17.30 “Doğaltaş Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” “Problems and Solution Suggestions of Natural Stone Sector”
Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU (Ege Jeoteknik Mühendislik)
Moderatör / Moderator  

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 

Directorate General of Environmental Impact Assessment, permit and Inspection

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

 

Ministry of Economy General Directorate of Exports

 

MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

MIGEM General Directorate of Mining Affairs

 

Orman Genel Müdürlüğü

 

General Directorate of Forestry

 

TÜMMER Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

 

TÜMMER Turkish Marble, Natural Stone and Machinery Manufacturers Association

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

 

Chamber of Geological Engineers of TURKEY

 

 

SERGİ AÇILIŞI
Exhibition Opening
C Holü-Yaşam Sokağı / C Hall    12.00
“Taş Heykel Sergisi”
“Stone Sculpture Exhibition”
Çıdam MELEK
“Taş ve İnsan”    “Taş; Sanat ve Jeoloji”
“Stone and Human”    “Stone; Art and Geology”

 

 

23    mart / march
 

Yer / Place: fuarizmir

 

TAŞ; EKONOMİ, FİNANS ve MEVZUAT
Stone; Economy, Finance and Legislation

Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU (Ege Jeoteknik Mühendislik) Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN (Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs


10.00-10.20 Ümmü Gülsüm ERASLAN, Figen BALO    
Bir Endüstriyel İşletmede Doğal Mermer Üretim Sürecinin Analizi ve Optimizasyonu
Analysis and Optimization of Natural Marble ProductionProcess in an Industrial Operation
 

10.20-10.40 Songül GÜL SALLAN, Onur UZER    
Türkiye’de Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü
The Role of Marble Industry on Sustainable Development in Turkey: Burdur  Sample

 

10.40-11.00 Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU    
Mermer Sektöründe Araeleman Sorunu ve Çözüm Önerileri
Technicians Problem in the Marble Sector and Solutions Proposal

 

11.00-11.30 Demir ERKANOL, Abdulkerim AYDINDAĞ
Fatih DUMANLI, Orhan GÜREL    
Doğal Taş Bilgi Sistemi (DBS)
The Natural Stone Information System

 

Ara / Coffee Break: 11:20 / 11:30
 

 

TAŞ; KESME, İŞLEME ve İYİLEŞTİRME
Stone Cutting and Processing

Prof.Dr. Jose MIRAO (Universidade of Évora, Portugal)
Prof.Dr. Atiye TUĞRUL (İstanbul Üniversitesi / İstanbul University)
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

11.30-12.00 Ruben MARTINS, Luis LOPES, Emanuel BRANCO
Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers    
Under Ground Marble Exploitation-Aportuguese Case Study and Technical Aspects

 

12.00-12.15 Melda ÖZDEMİR, Sevim SEÇKİN    
Kırşehir Oniks Taşı Üzerine Bir Araştırma
A Study the Industry of Onyx Stone in Kırsehir

 

12.15-12.30 Ebru ŞAHİN MERCİMEK, Tuğba İNAN    
Tarihi Geleneksel Yapılarda Doğal Taş Malzeme ve Koruma Sorunları
Natural Stone Materials and Conservation Issues in Historical Traditional Structures
 

12:30 / 13:30 Öğle Yemeği / Lunch

 

13.30-14.15 Çıdam MELEK
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
“Kadim Dost Taş”
“Ancient Friend Stone”

 

14.15-15.00 Derya AKDURAK
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Tasarımda Taş Alıgısı

 

15:00 / 15:15 Ara / Coffee Break:

 

TAŞ ve İÇ MEKAN TASARIMI
Stone and Interior Design

Doç.Dr. Deniz HASIRCI (İzmir Ekonomi Üniversitesi / İzmir Ekonomi University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

15.15-15.30 Murat KILIÇ, Melih KURNALI    
Mimari Tasarımda Doğal Taş Kullanımı ve İç Mekana Yansımaları
Use of Natural Stones in Architectural Designs and their Reflections on the   Interior

 

15.30-15.45 Demet DİNÇAY ARSLAN    
İç Mekana Taşıdığı Anlam ile Doğaltaş
Natural Stone Through the Semantıc Meanıngs It Conveys to Interıor Space

 

15.45-16.00 Merve GERÇEK, Zeynep Nilsun KONAKOĞLU
Nuran IRAPOĞLU, Şengül YALÇINKAYA    
Tasarımcı Gözüyle Doğal Taşın Hareketli Mobilyada Kullanımı
Usage of Natural Stone in MovableFurniture from Designer’s  Vision

 

Ara / Coffee Break: 16:00 / 16:15
 

 

16.15-17.00 Ersen GÜRSEL
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Yerel Mimaride Doğal Taş ve Taş Ustaları
Natural Stone and Stonemasons in Vernacular  Architecture
 
 

TAŞ ve KENTSEL TASARIM
Stone and Urban Design

 

Prof.Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair


17.00-17.15 Hayat ZENGİN ÇELİK    
Yenilenen Yapılarda “Taş” kaplama Malzemesi Kullanımının Kentsel Mekanın Biçimlenişi Üzerindeki Etkisi;

İzmir Bostanlı Örneğinde Bir İnceleme
The Iimpact of the Use of “Stone” Cladding Material in Renovated Buildings  on
Configuration of Urban Space: an Examination in Izmir Bostanlı  Case

 

17.15-17.30 N. Papatya SEÇKİN, Y. Çağatay SEÇKİN    
Peyzaj Tasarımı ve Doğal Taş Kullanımı
Landscape Design and Use of Natural  Stone

 

Makbulenur BEKAR, Elif KAYA ŞAHİN Nilgün GÜNEROĞLU    17.30-17.45
Kent Mobilyalarında Doğal Taşın Kullanımı
Use of Natural Stones in Urban Furniture

 

17.45-18.00 Elmas ERDOĞAN, Nuriye Ebru YILDIZ    
Peyzaj Tasarımı ve Taş
Landscape Design and Stone
 
 

24   mart / march

Yer / Place: fuarizmir

 

KENTSEL ALANDA TAŞ
Stone in Urban Area

Dr. Nurdan CANER ERDOĞAN (Ege Üniversitesi / Ege University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

 

10.00-10.15 Elmas ERDOĞAN    
Geleneksel Anadolu Konutu, Ekolojik Tasarım ve Taş
Traditional Anatolian House, Ecological Design and  Stone

 

10.15-10.30 Ayça TOKUÇ, Burcu Gülay TAŞÇI    
Yapı Yaşam Döngüsü Sonunda Taş
Stone Through Life Cycle

 

10.30-10.45 Şebnem ERTAŞ, Makbulenur BEKAR,
Zeynep SADIKLAR, Selver KOÇ    
Simge ile Taşı Anlama ve Anlamlandırma
Understanding the Stone and It’s Sensemekaning with Symbol

 

10.45-11.00 Makbulenur BEKAR, Elif KAYA ŞAHİN, Nilgün GÜNEROĞLU    
Doğal Taşların Kent Kimliğine Etkisi: Trabzon Örneği
Effect of Natural Stones on Urban Identy: Trabzon Example

 

11:00 / 11:15 Ara / Coffee Break:

 

AGREGA
Aggregate

Prof.Dr. Ruben MARTINS (University of Évora, Portugal)
Doç. Dr. Cem KINCAL (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanları / Session Chairs


11.15-11.35 Şevket KORUÇ    
Türkiye’de Agrega Madenciliğinin Durumu
State of Aggregate Mining in Turkey
 

11.35-11.55 Atiye TUĞRUL, Murat YILMAZ    
Megakentler için Agrega Kaynak Planlamasının Önemi: İstanbul Örneği
Importance of Aggregate Resource Planning for Megacities: An Example of  Istanbul

 

11.55-12.15 Nusret BOZKURT, E.Ozan KARACA, Nazmi BAYLUĞ    
Atık Taşlardan Elde Edilen Tozların Beton Teknolojisinde Katkı Maddesi Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması
The Investigation of Usability of Dusts Obtained from Waste Stones as Additive Materials in Concrete Technology

 

12.15-12.35 Bektaş UZ, Taşkın Deniz YILDIZ, Murat MARAL, Veli UZ    
Gebze/Kocaeli Mudarlı Civarındaki Kireçtaşlarının Doğaltaş-Mermer Açısından Etüd ve Değerlendirilmesi
Survey and Evaluation of Limestone with Regard to Natural Stone-Marble a Round

 

12.35-12.55 Bektaş UZ, Fazlı ÇOBAN,
Taşkın Deniz YILDIZ, Veli UZ, Murat MARAL    
Yatağan (Muğla)-Yeniköy-Berber Mahallesi Civarının Kalsit Açısından Etüd ve Değerlendirilmesi
Evaluation and Etude of Yatağan (Muğla)-Yeniköy-Berber Quarter Near Calcite

 

Öğle Yemeği / Lunch: 12:35 / 13:30
 

 

13.30-14.15 Aslı ÖZBAY
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Taş’ın “içinde” Yaşanan 3000 Yıl: Kapadokya

 

14.15-15.00 Figen KIVILCIM
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Taşın Acı Hafızası: İstanbul Kara Surları
Bitter Memory of Stone: The Istanbul Land Walls

 

Ara / Coffee Break: 15:00 / 15:15

 

TAŞ ve MİMARI TASARIM - YEREL YORUMLAR
Stone and Architectural Design – Local Comments

 

Doç.Dr. Hümeyra BİROL AKKURT (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

 

15.15-15.30 Ayşegül ÖZBEK    
Bir Kent, İki Yaşam: Le Corbusier’in Chandigarh’ı ve Nek Chand’in Kayalar Kenti
One City, Two Lives: Le Corbusier’s Chandigarh and Nek Chand’s The Rock  Garden
 

 

15.30-15.45 Emine EKİNCİ DAĞTEKİN    
Bazalt Taşının Diyarbakır İç Kale Surlarında Kullanım Biçimleri ve Yerleri
Styles and Areas of Use of Basalt Stone in Diyarbakır Inner Fortress Walls

 

15.45-16.00 Şebnem ERTAŞ, Makbulenur BEKAR, Funda KURAK AÇICI, Elif SÖNMEZ    
Tasarımda Bir Dil Olarak Taşın Kullanımı: Konya Sille Örneği
Use of Stone as a Language in Designing: Sample of Sille, Konya

 

16.00-16.15 Sevgen Z. PERKER, Lale KARATAŞ    
Mardin Geleneksel Konut Cephelerinde Doğal Taş Malzeme Sorunları Üzerine Bir İnceleme
A Review on The Problems for Natural Stone on Mardin’s Traditional Housing Facades

 

16:15 / 16:30 Ara / Coffee Break

 

TAŞ ve MİMARI TASARIM
Stone and Architectural Design

 

Prof. Yeşim Kamile AKTUĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

 

16.30-16.45 Burcu Gülay TAŞÇI, Ayça TOKUÇ    
Bir Kent, İki Yaşam: Le Corbusier’in Chandigarh’ı ve Nek Chand’in Kayalar Kenti
One City, Two Lives: Le Corbusier’s Chandigarh and Nek Chand’s The Rock  Garden

 

16.45-17.00 Emrah GÖKALTUN    
Doğaltaş Yapı Malzemelerinin Çağdaş Mimaride Uygulama Alanları ve Kullanım Sorunları
Application  Areas and Usage Problems of Natural Stone Building Materials in Contemporary Architecture

 

16.45-17.00 Sıdıka ÇETİN, Berna GÜÇ    
Bucak Yöresi Mermercilik Sektöründe Artık Taşın Alternatif Kullanım Alanları
Alternative Uses for Waste Stones in the Marble Sector in Bucak

 

 

17.15-17.30 Figen BALO, Ümmü Gülsüm ERASLAN    
Ekolojik Yapı Tasarımında Doğal Taş Destekli Alternatif Kompozitler
Alternative Composites Supported Natural Stone in Ecological Structure Design
 
 

 

25    mart / march

Yer / Place: fuarizmir

 

ANTİK DÖNEMDE TAŞ
Stone Usage in Antiquity

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)

Prof.Dr. A.Bahadır YAVUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs
 

10.00-10.30 Matthias BRUNO, Donato ATTANASIO, A.Bahadır YAVUZ
Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers    
Carian Marbles in Roman Antiquity

 

10.30-10.50 Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU, Fuzuli YAĞMURLU    
Afrodisias Antik Kenti Kristalin Mermerlerinin Petrografik Özellikleri, Kristal Boyutlarının Sınıflandırılması ve

Referans Kristalin Mermer Örnekleri Tane Boyutları ile Karşılaştırılması Petrographic Properties of Crystalline

Marbles of Afrodisias Ancient City, Classification of Crystal Sizes and Comparison of Grain Size of Reference Crystal Marble   Samples

 

 

 10.50-11.10 Wielgosz-Rondolino DAGMARA, Marcin BOJANOWSKI, Emilia Leah LONG, Demir ERKANOL, Marcin GLADKI,
M.Cemal GÖNCÜOĞLU, Agnieszka JARMEK  
Polonya’da Arkeopetroloji için Marmora Asiyatika Projesi: Ön Bulgular
“Marmora Asiatica towards archaeopetrology in Poland”: preliminary results of    research

 

11:10 / 11:30 Ara / Coffee Break

 

 

ANTİK DÖNEMDE TAŞ
Stone Usage in Antiquity

Matthias BRUNO
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

11.30-11.50 Meral HAKMAN    
Eski Yunan’da Mermer Türleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı
Types of Marble and Their Uses in Ancient Greek
 

11.50-12.10 Evrim KAFA, Nezihat KÖŞKLÜK KAYA    
Taş İşleme Teknikleri ve Metropolis Antik Kenti Özelinde İncelenmesi
Stone Processing Techniques and Examining The Matter with The Example The Ancient City of Metropolis

 

12.10-12.30 Elif SAĞIN UĞURLU, Hasan BÖKE    
Roma Dönemi Duvar Harçlarının Özellikleri
Properties of Roman Period Wall Mortars


12:30 / 13:30 Öğle Yemeği / Lunch

 

AFRODİSİAS
Aphrodisias

Prof.Dr. Sacit ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Dr. Selman ER
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

13.30-14.00 Cengiz BEKTAŞ
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    

 

14.00-14.00 Matthias BRUNO, Donato ATTANASIO, A.Bahadır YAVUZ    
Carian Marbles and the Sculptors of the So-Called “School of Aphrodisias

 

14.20-14.40 Faruk OCAKOĞLU    
Afrodisias ve Çevresinin Kuvaterner Stratigrafisi, Jeomorfolojisi ve Depremselliği
Afrodisias ve Çevresinin Kuvaterner Stratigrafisi, Jeomorfolojisi ve Depremselliği

 

14.40-15.00 Çiğdem ALAS    

 

Ara / Coffee Break: 11:10 / 11:30

 

 

PANEL
 
“Taşın Kentsel ve Mimari Alanda Kullanımı: Güncel Dinamikler, Sorunlar ve Beklentiler” “Usage of Stone in Architectural and Urban Area:

Current Dynamic, Problems, Expectations”
15.30-17.30
 
 
IV. ULUSLARARASI TAŞ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
“IVth International Stone Congress-2017 Result Report”

 

 

17.15-17.30
Afrodisias Teknik ve Kültürel Gezisi / Technical and Cultural Trip - Aphrodisias    17.30

 

POSTER

 

23-25 Mart / March 2017    10.00-19.00
Fuar İzmir, C Holü-Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall

 

SUNUM

12.30-13.30 Presantation
25 Mart / March 2017    
Fuar İzmir, C Holü-Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall
Ece KILINÇ AKSAY
Mermer İşleme Tesislerinde Oluşan Sulu Toz Artıklarının Arıtımında Kullanılan Çevre Dostu Yöntemler
Eco-friendly Methods Used in the Treatment of Aqueous Dust Tailings in Marble Processing Plants

 

Ali ÇAKMAKOĞLU
Afrodisias Çevresinin (Karıncalıdağ - Babadağ ve Tavas arası) Jeolojisi ve Antik Mermer Ocaklarının Tektono-Stratigrafik Yeri
Geology of the Aphrodisias Area (between Karıncalıdağ-Babadağ and Tavas)

and the Tectono-Stratigraphic Setting of the Ancient Marble Quarries

 

Umut DOĞAN, Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU, A.Bahadır YAVUZ, Fuzuli YAĞMURLU
Afrodisias ile Menderes Antiokheiası arasındaki Çamlıbel Mezar Anıtının Arkeolojik Önemi

ve Mimarisinde Kullanılan Doğal Taşların Özellikleri
Between Aphrodisias and Menderes Antiocheias Archaeological Importance of Çamlıbel

Tomb Monument and Characteristics of Natural Stone Used in Architecture

 

Elmas ERDOĞAN, Ebru Nuriye YILDIZ
Anadolu’da Antik Dönemde Taş; Pamphylia Örneği
Stone in Ancient Anatolia: Pamphylia Case

 

Evrim KAFA, Nezihat KÖŞKLÜK KAYA
Taş; Bakım-Onarım ve Restorasyon, Almanya’da Bir Staj Deneyimi
Stone; Maintanance-Reparation and Restoration, A Training Experience in Germany

 

Elif ŞAHİN KAYA, Makbule Nur BEKAR, Nilgün GÜNEROĞLU
Doğal Taşların Uygulama Detayları
Natural Stone Application Details
 

İsmail Yıldırım TOSUN, Yakup ANIT
Batman İli Kalker Taşının Jeodinamik Dayanımının İncelenmesi
Investigation of the Geodynamic Resistance of the Limestone of Batman City

 

Çetin YEŞİLOVA, Sefer ÖRÇEN
Atık Malzemeden Yapay Mermer Üretimi
Artificial Marble Production from Waste Material

 

Fatıma Zehra YÜTER
The Terminology of Stone Construction in Anatolian Turkish Islamic Architecture

 

 

SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Social - Cultural Acttivities

 

10.00-19.00 20-21 Mart / March 2017
Mozaik Sergisi / Mosaic Exhibition    
İzmir Mimarlık Merkezi / Izmir Architectural Center

 

10.00-19.00 23-24 Mart / March 2017
Çıdam MELEK
Taş Rölyef Atölye Çalışmaları / Stone Relief Workshop    
Fuar İzmir, C Holü Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall

 

10.00-19.00 22-25 Mart / March 2017
Çıdam MELEK
“Taş Heykel Sergisi / Stone Sculpture Exhibition”    
Fuar İzmir, C Holü-Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall

 

Adem KAYA, Ahmet VURAL, Aliye Yasemin BAKAN, Cem BALKI, Hüseyin OPRUKLU, Murat AYNELİ,

Ogün BALCI, Tuğran YÜCE “Taş ve İnsan Fotograf Sergisi / Stone and Human”

 

Ali ÇAKMAKOĞLU
“Taş; Sanat ve Jeoloji / Stone; Art and Geology Photography Exhibition”

 

Afrodisias Teknik ve Kültürel Gezisi
Aphrodisias Technical and Cultural Tour

Başlayış / Start ........................................................ 25 Mart / March 2017-17.30
Bitiş / Finish ............................................................. 26 Mart / March 2017-22.00